עם - קהילה של אנשים הרואה עצמה בעלת זהות אתנית ומאפיינים משותפים-מוצא,הסטוריה,דת ושפה ובעלת עתיד וגורל משותפים., לאום - עם השואף להשיג מדינה, קבוצה אתנית - קבוצה חברתית שלכל חבריה יסודות מייחדים ומשותפים המבוססים על יסודות כמו: מוצא, שפה, הסטוריה,מורשת, תרבות. קבוצה זו לא שואפת להקים מדינה., לאומיות - השקפת עולם המתבססת על ההכרה של בני הלאום לחיות יחד ועל שאיפתם למדינה עצמאית של בני הלאום., לאומיות אתנית - לאומיות המתבססת על יותר יסודות משותפים כמו: מוצא, שפה, תרבות, היסטורה ולפעמים גם דת., לאומיות פוליטית - לאומיות המתבססת על יותר יסודות של שותפות על בסיס אזרחות במדינה ומחויבות לחוקיה וערכיה., הזכות להגדרה עצמית - זכותו הטבעית של כל עם לשאוף לחיות במדינה משלו, מדינה - יחידה ארגונית שבה מתקיימים חמישה תנאים: שטח,אוכלוסיה,שלטון,ריבונות והכרה בינלאומית.,

משחק זכרון לאומיות

על ידי

ערכת נושא

אפשרויות

לוח תוצאות מובילות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?