1) א a) b) c) d) 2) ץ a) b) c) d) 3) ב a) b) c) d) 4) ג a) b) c) d) 5) ת a) b) c) d) 6) ד a) b) c) d) 7) ה a) b) c) d) 8) ק a) b) c) d) 9) ו a) b) c) d) 10) ך a) b) c) d) 11) ח a) b) c) d) 12) ל a) b) c) d) 13) ט a) b) c) d) 14) ז a) b) c) d) 15) י a) b) c) d) 16) ם a) b) c) d) 17) כ a) b) c) d) 18) צ a) b) c) d) 19) מ a) b) c) d) 20) ע a) b) c) d) 21) נ a) b) c) d) 22) פ a) b) c) d) 23) ן a) b) c) d) 24) ש a) b) c) d) 25) ס a) b) c) d) 26) ף a) b) c) d) 27) ר a) b) c) d)

התאמת אותיות דפוס - כתב

על ידי

ערכת נושא

אפשרויות

לוח תוצאות מובילות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?