ציוני: , שלום, התיישבות בדרום, שירות לאומי, , , השתתפות במצעד החיים, הקמת יישובים, , לעסוק בחקלאות, לא ציוני: לעבוד בהייטק, טיול בחו"ל, , לרדת מהארץ, , לא לעשות צבא, , לשיר בלהקה,

לוח תוצאות מובילות

ערכת נושא

אפשרויות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?