צור שיעורים טובים יותר מהר יותר
3x3, 4x4, 5x5, 6x6, 2x2, 2x3, 2x4, 2x5, 2x6, 2x7, 2x8, 2x9, 2x10, 3x4, 3x5, 3x6, 3x7, 3x8, 3x9, 3x10, 4x5, 4x6, 4x7, 4x8, 4x9, 4x10, 5x6, 5x7, 5x8, 5x9, 5x10, 6x5, 6x4, 6x3, 6x2, 6x1, 6x10, 5x4, 5x3, 5x2, 9x5, 7x4, 7x5, 7x10, 8x4, 8x5, 6x6, 9x5, 9x4, 9x3, 9x2, 8x5, 8x4, 8x3, 8x2, 7x5, 7x4, 7x3, 6x6, 6x5, 6x4, 6x3, 6x2.

כפל עד 6 כפול 6

על ידי

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

לוח תוצאות מובילות

קלפים אקראיים היא תבנית פתוחה. זה לא יוצר ציונים עבור לוח התוצאות.

פעילויות דומות מ קהילה

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות