1) מה קבל מי שימצה את מה שנגנב a) כסף b) תוער c) כלום d) את כל הממלכה 2) איך קרוא לישוב a) המלכים b) אין c) חיפה d) טל אביב 3) איך קרוא למלך a) אין b) לא כתוב c) משה d) נדב 4) איך הייתם קורים לספור a) המלך והגנב b) הממלכה c) האוצר

לוח תוצאות מובילות

ערכת נושא

אפשרויות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?