1) האם לאכול זה שם פעולה? a) נכון b) לא נכון, זה שם תואר c) לא נכון, זה שם פועל 2) האם נשימה זה שם פעולה? a) כן b) לא, זה שם עצם c) לא, זה פועל 3) האם חתול זה שם תואר? a) לא, זה שם עצם b) כן c) לא, זה גוף 4) האם אני זה פועל? a) לא, זה גוף b) כן c) כן, אבל אין לי מושג מה עוד זה יכול להיות..

לוח תוצאות מובילות

ערכת נושא

אפשרויות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?