ים, פלסטיק, צעצועים, בקבוקי זכוכית, פחיות אוכל, נייר, חיות מתות, מזון, אריזות מזון, זבל אלקטרוני, כדור הארץ.

איכות הסביבה

על ידי

ערכת נושא

אפשרויות

לוח תוצאות מובילות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?