1) התבונן בחלקים שבתוך הצורות, ומיין את הצורות לשתי קבוצות. לפי מה מיינת? a) חלקים שווים ולא שווים b) עיגולים ומרובעים 2) ראה את הצורה שלפנייך. לכמה חלקים היא מחולקת? a) 2 b) 3 c) 4 3) הסתכל על החלק שצבוע בצבע ירוק. איך אפשר לקרוא לחלק הזה? a) חצי b) חלק c) לא יודע 4) אני ואתה קנינו פיצה. לפניך הציור של הפיצה. חצינו את הפיצה לשניים. אני אכלתי את החלק הירוק ואתה אכלת את החלק הכחול. האם אפשר לומר שכל אחד מאיתנו אכל חצי פיצה?. a) כן b) לא 5) בוא נסתכל על פיצה מהקבוצה השנייה (שמחולקת לחלקים לא שווים). האם גם כאן אפשר לומר שכל אחד אכל חצי פיצה? a) לא b) כן 6) כשהחלקים שווים אני יכולה לתת לזה שם של שבר a) נכון b) לא נכון 7) ולכן שבר הוא חלק משלם שחולק לחלקים שווים a) אם החלקים אינם שווים, זה לא שבר b) אם החלקים אינם שווים, זה יכול להיות שבר

לוח תוצאות מובילות

ערכת נושא

אפשרויות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?