אכלת מהעוגה שלך חלק 1 מתוך 3. איך תקרא לשבר הזה?, הסתכל על שם המשפחה של השבר, ולאחר מכן בדוק כמה חלקים אכלת מתוך השלם. מהו שם השבר?, איך קוראים לשבר שבתמונה?, אם אכלת מהעוגה שלך 3 חלקים מתוך ארבע. כיצד תוכל לקרוא לשבר הזה?, מהו שם השבר?, התבונן בתמונה וענה: כמה חמישיות אכלת?, התבונן בתמונה וענה: כמה רבעים אכלת?, מאיזו משפחה השבר שבתמונה?, כמה חמישיות אכלת?, כמה שישיות אכלת?, לאיזו משפחה שייך השבר?, איזה חלק צבוע בציור? איך קוראים לו?, מה שם השבר?.

תרגול שיום השבר הפשוט - הודיה

לוח תוצאות מובילות

קלפים אקראיים היא תבנית פתוחה. זה לא יוצר ציונים עבור לוח התוצאות.

ערכת נושא

אפשרויות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?