1) אתה וחברים שלך הזמנתם פיצה. הייתם ארבעה חברים, לכן חילקתם את הפיצה לארבעה חלקים שווים. איך אפשר לקרוא לחלקים האלה? a) רבעים b) חצאים 2) נסתכל על הצורה שמחולקת לשלושה חלקים. איך אפשר לקרוא לחלקים פה? a) שלישים b) רבעים 3) נסתכל על צורה שמחולקת לחמישה חלקים שווים, איך נקרא לחלקים שבה? a) חמישיות b) רבעים 4) מה קובע את שם המשפחה של השברים? a) מספר החלקים b) סוג הצורה 5) שם המשפחה של השבר ניתן לו לפי מספר החלקים שאליו חולק השלם a) נכון b) לא נכון 6) כיצד נקרא שם המשפחה של השבר? a) מכנה b) מונה c) קו שבר 7) איפה כותבים את המכנה? a) מתחת לקו השבר b) מעל קו השבר 8) מהו המכנה בשבר? a) 5 b) 4 c) 1 9) מהו המכנה בשבר הנתון? a) 8 b) 7 c) 1 10) מהו המכנה בשבר הנתון? a) 6 b) 2 c) 1 11) מהו המכנה? a) 8 b) 1 c) 2

לוח תוצאות מובילות

ערכת נושא

אפשרויות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?