1) הזמנתם פיצה 5 חברים. חילקתם את הפיצה ל5 חלקים. לפי הציור, כמה חלקים אכלתם מתוך הפיצה? a) 3 b) 1 c) 5 2) אתה וחבר הזמנתם פיצה. חילקתם אותה לשני חלקים. כמה חלקים מתוך הפיצה צבועים בירוק? a) 1 b) 2 c) 3 3) אמא אפתה עוגה. חילקה אותה ל4 חלקים שווים. כמה היא אכלה מהעוגה לפי הציור? a) 2 חלקים b) 3 חלקים c) 4 חלקים 4) אמא אפתה עוגה. הייתם 6 חברים. לכמה חלקים העוגה מחולקת לפי הציור? a) 6 b) 1 c) 4 5) כמה חלקים מתוך העוגה השלמה נאכלו? a) 2 b) 4 c) 6 6) לפי הציור כמה חלקים נאכלו? a) 1 b) 8 c) 2 7) האם בכל הדוגמות העוגות והפיצות היו מחולקות לחלקים שווים? a) כן b) לא 8) מה היה החלק הצבוע? a) החלק שנאכל מתוך השלם b) השלם 9) כיצד קוראים לחלק שצבוע? a) מונה b) מכנה 10) איפה כותבים את המונה בשבר? a) מעל קו השבר b) מתחת לקו השבר 11) המונה זה מספר החלקים שאליהם אנחנו מתייחסים מתוך השלם a) נכון b) לא נכון 12) המונה מתייחס למספר חלקים מתוך כלל החלקים a) נכון b) לא נכון 13) מי המונה בשבר? a) 4 b) 5 c) 1 14) מי המונה בשבר? a) 7 b) 8 c) 1 15) מי המונה בשבר? a) 1 b) 8 c) 7 16) לפי הציור, מהו המונה? a) 2 b) 5 17) לפי הציור, מהו המונה? כמה חלקים נצבעו? a) 1 b) 8 18) לפי הציור מהו המונה? a) 2 b) 6

לוח תוצאות מובילות

ערכת נושא

אפשרויות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?