6, 7, 8, 9, 10,

התאמה כמות למספר- גיבורי על (6-10)

לוח תוצאות מובילות

ערכת נושא

אפשרויות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?