1) bat a) b) c) 2) Nat a) b) c) 3) ten a) b) c) 4) egg a) b) c) 5) add a) b) c) 6) big a) b) c) 7) sad a) b) c) 8) bed a) b) c) 9) in a) b) c)

לוח תוצאות מובילות

סגנון חזותי

אפשרויות

החלף תבנית

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?