1) דבר ה' היה יקר בימים ההם. הכוונה ש... a) שה' הרבה להתגלות בפני בני האדם באותה תקופה b) שהתגלות של ה' בפני בני אדם היתה אז דבר נדיר c) שעלה הרבה כסף כדי לתקשר עם ה' 2) מצבו הרפואי של עלי היה a) מצוין b) טוב c) עלי הזדקן והתעוור 3) את מי החליף שמואל בתפקידו ? a) את עלי הכהן בשילה b) לא החליף אף אחד. נשאר מתלמד c) את מי שבישל את הבשר לזבח 4) שלוש פעמים קרא ה' לשמואל בשמו ובכל פעם שמואל היה בטוח ש a) הוא מדמיין את זה b) שזה חלק מהחלום c) שעלי קורא לו לעזרה 5) שמואל טעה לחשוב כי עלי הוא זה שקרא לו ולא ה' כי a) ה' לא נהג בעת ההיא להתגלות בפני בני אדם b) כי עלי הזדקן והיה זקוק פעמים רבות להעזרה c) כל התשובות נכונות 6) המשימה שמטיל ה' על שמואל היא a) לשרת את האנשים הבאים לשילה b) להיות נביא, המבשר בשורות לעם c) להרוג את בני עלי בשל פשעם 7) תפקידי הנביא הם a) להציג את דבר ה' בפני העם b) להדריך את העם איך לנהוג בענייני דת וחברה c) לומר לעם דברים קשים ולעיתים אף לנבא להם עונש קשה d) כל התשובות נכונות

שמואל א פרק ג פקמן

לוח תוצאות מובילות

ערכת נושא

אפשרויות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?