1) אדם נאור הוא אדם a) שרכש השכלה באוניברסיטה b) הפתוח לרעיונות חדשים c) המציית לכנסיה ולשלטון ללא עוררין d) המעז לשאלות שאלות ולהביע דעותיו 2) סיסמת הנאורות היא : a) אין חכם כבעל נסיון b) הכל זה מלמעלה ! c) האל תמיד צודק ! d) העז לדעת ! 3) אם צריך להעיז כדי לדעת, סימן ש.. a) הכנסייה בעבר לא איפשרה לחלוק על דעותיה b) אנשים צריכים אומץ וביטחון עצמי c) מי שהעז בעבר לערער על הכנסייה, נענש. d) אף תשובה אינה נכונה 4) האדם האידאלי בעיני הנאורים הוא a) אדם המעז לשאול שאלות b) אדם עצמאי הפועל לפי ההגיון והשכל c) אדם שאיננו חושש להביע דעה מנומקת או להעביר ביקורת d) כל התשובות נכונות 5) רובינזון קרוזו היה a) אדם נאור, שרכש השכלה באוניברסיטה b) גיבור של סיפור ילדים c) אדם שנקלע לאי בודד ושרד בזכות שכלו ותבונתו d) שודד ים 6) רובינזון קרוזו הוא דוגמא לאדם ש a) הפקיד את גורלו בידי האל b) שהאמין כי האדם יכול להשפיע על גורלו ולשפר אותו c) צד, דג, הכין כלים, הקים לעצמו מחסה ועוד d) דוגמא לאדם נאור e) תשובות BCD נכונות 7) אילו מן המשפטים הבאים מאפיינים את חשיבת האדם הנאור a) גורלנו נתון בידי שמיים b) יש באפשרותנו להשפיע על גורלנו c) אין לציית לדברי הכנסיה והשלטון באופן עיוור d) אדם צריך לפעול באמצעות ההגיון, השכל והתבונה 8) מי קובע את גורל האדם על פי הנאורות ? a) הוריו b) הכנסיה c) האדם עצמו d) אף תשובה אינה נכונה 9) אדם צריך לקחת אחריות על גורלו. משפט זה מתאים לדעת a) המדענים b) אנשי הכנסיה c) הוגי הדעות והמשכילים 10) רוסו, שהושפע מן הספר "רובינזון קרוזו" דגל בעקרונות הבאים: a)  אמנה (הסכם) חברתית – כל אדם בחברה מוותר על רצונו הפרטי ומקבל את רצון הרוב b) שיש לתת לילדים להתפתח וללמוד דברים שמעניינים אותם, לתת להם לבחור מה ללמוד, לשאול שאלות ולחפש תשובות בעצמם. c)  תמך בסובלנות דתית d) תשובות AB נכונות 11) אמנה חברתית נוצרה כדי a) לשמור על הביטחון בחברה b) שלא יהיה כאוס וכל אחד יעשה מה שמתחשק לו c) ליצור חברה הוגנת ודמוקרטית d) כל התשובות נכונות 12)  הפרדת רשויות - למנות רשות שמחוקקת חוקים, רשות שדואגת לבצוע החוק ורשות שופטת. רעיון זה שייך ל a) מונטסקיה b) רוסו c) וולטר d) ג'ון לוק 13) הוגה הדעות שדיבר על סובלנות דתית הוא a) מונטסקיה b) רוסו c) וולטר d) ג'ון לוק 14) סובלנות דתית פירושה a) לאפשר לכל אחד לחיות לפי אמונתו b) להעניש מי שבוחר להיות חילוני c) לאפשר לכל אחד להחליט על מידת האמונה שלו d) לחייב יהודים להתנצר 15) שמירה על הזכויות הטבעיות של האדם הוא הערך שהדגיש a) רוסו b) מונטסקיה c) ג'ון לוק d) וולטר 16) מהן 3 הזכויות הטבעיות של האדם a) הזכות לחופש (חרות) b) הזכות לחיים (לחיות) c) הזכות לקניין פרטי (לקנות רכוש פרטי) d) הזכות לעבור על החוק 17) דוגמא לזכות החירות a) חופש להביע דעה b) חופש התנועה c) חופש דת d) החופש הגדול

הנאורות

על ידי

לוח תוצאות מובילות

סגנון חזותי

אפשרויות

החלף תבנית

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?