1) באיזו אות מתחילה המילה CAT ? a) A b) B c) C d) D e) E f) F 2) באיזה אות מתחילה המילה LION ? a) T b) U c) V d) L e) N f) M 3) באיזה אות מתחילה המילה HORSE ? a) A b) B c) N d) O e) P f) H 4) מה האותה האחרונה במילה COW? a) V b) B c) O d) P e) U f) W 5) מה האות השנייה שמופיעה במילה FISH? a) I b) G c) H d) J e) N f) X 6) מהי האות השלישית שמופיעה במילה Duck? a) D b) U c) C d) K e) L f) M 7) מה האות האחרונה שמופיעה במילה FROG? a) S b) F c) R d) O e) G f) N 8) לאיזו אות האות א' דומה מבין האותיות הבאות? a) V b) A c) T d) Y e) J f) M 9) במילה RABBIT האות R דומה ל...? a) א b) ד c) נ d) מ e) צ f) ר 10) באיזו אות מתחילה המילה BEE? a) A b) V c) N d) P e) C f) B 11) מה האות האחרונה במילה PIG? a) P b) I c) G d) B e) N f) J 12) מה האות הרביעית במילה SHEEP? a) A b) D c) S d) H e) E f) P 13) באיזה צליל מתחילה המילה MONKEY? a) דה b) בה c) מי d) מו e) מה f) רה

משחק באנגלית לכיתה ב'4

לוח תוצאות מובילות

ערכת נושא

אפשרויות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?