stay - להישאר, play - לשחק, day - יום, way - דרך, snail - חלזון, tail - זנב, again - שוב, rain - גשם,

לוח תוצאות מובילות

ערכת נושא

אפשרויות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?