לבוא- come - came, לעשותdo- - did, לנהוגdrive- - drove, לאכול- eat - ate, ללכתgo- - went, ישhave- - had, לשמועhear- - heard, לדעתknow- - knew, לרכובride- - rode, לרוץrun- - ran, לאמרsay- - said, לראותsee- - saw, לשבתsit- - sat, לישוןsleep- - slept, לשחותswim- - swam, לקחתtake- - took, לספר,להגידtell- - told, לחשובthink- - thought, ללבושwear- - wore, לנצחwin- - won,

לוח תוצאות מובילות

ערכת נושא

אפשרויות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?