שולחן עבודה, חלון, שורת המשימות, תפריט התחל, חיפוש בתפריט התחל, מזעור.

סיכום היכרות עם מושגים במערכת ההפעלה

לוח תוצאות מובילות

ערכת נושא

אפשרויות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?