1) המסך הבסיסי והראשון שאנו רואים בפתיחת המחשב a) שולחן עבודה b) אייקון c) שורת המשימות d) תפריט התחל e) חלון f) מזעור 2) מסגרת העבודה של תוכנה או אפליקציה a) שולחן עבודה b) אייקון c) שורת המשימות d) תפריט התחל e) חלון f) מזעור 3) מציגה את החלונות הפתוחים ונמצאת בתחתית המסך a) שולחן עבודה b) אייקון c) שורת המשימות d) תפריט התחל e) חלון f) מזעור 4) הורדת החלון הפתוח לשורת המשימות a) שולחן עבודה b) אייקון c) שורת המשימות d) תפריט התחל e) חלון f) מזעור 5) סמל של תוכנה או אפליקציה a) שולחן עבודה b) אייקון c) שורת המשימות d) תפריט התחל e) חלון f) מזעור 6) מרכז את כל התוכנות והאפליקציות במחשב a) שולחן עבודה b) אייקון c) שורת המשימות d) תפריט התחל e) חלון f) מזעור 7) חיפוש a) b) c) d) e) 8) תפריט התחל a) b) c) d) e) 9) הקטנת חלון a) b) c) d) e) 10) מזעור a) b) c) d) e)

לוח תוצאות מובילות

ערכת נושא

אפשרויות

החלף תבנית

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?