1) רק חידה 2) בונוס 10 נקודות על תשובה נכונה 3) רק חידה 4) עניתם נכון? בצעו משימה וזכו בתור נוסף 5) רק חידה 6) רק חידה 7) עניתם נכון? זכיתם בהימור כפול 8) רק חידה 9) עניתם נכון? זכיתם בהימור כפול 10) רק חידה 11) רק חידה 12) קנס בסך שתי סוכריות על תשובה שגויה 13) רק חידה 14) רק חידה 15) רק חידה 16) בונוס 10 על תשובה נכונה 17) רק חידה 18) בונוס 2 על תשובה נכונה 19) רק חידה 20) רק חידה 21) עניתם נכון? זכיתם בהימור כפול 22) רק חידה 23) עניתם נכון? בצעו משימה וזכו בתור נוסף! 24) רק חידה 25) רק חידה 26) רק חידה 27) עניתם נכון? בצעו משימה וזכו בתור נוסף! 28) רק חידה 29) רק חידה 30) רק חידה 31) בונוס 5 נקודות על תשובה נכונה 32) רק חידה 33) עניתם נכון? בצעו משימה וזכו בתור נוסף! 34) קנס 5 נקודות על תשובה שגויה 35) רק חידה 36) רק חידה 37) רק חידה 38) עניתם נכון? זכיתם בהימור כפול 39) רק חידה 40) רק חידה

לוח תוצאות מובילות

ערכת נושא

אפשרויות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?