1) איזה מהם הוא מצולע a) b) c) d) 2) בחרו מרובע a) b) c) d) 3) בחרו מתומן a) b) c) d) 4) כמה קדקודים למצולע שלפניכם a) 4 b) 6 c) 5 d) 7 5) מספר הצלעות הקטן ביותר שיכול להיות במצולע a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 6) ...מלבן נקרא גם a) משולש b) מרובע c) לבן d) מחומש 7) מצולע עם 3 קודקדים נקרא a) משומש b) משושה c) שלוש d) משולש 8) מצולע הוא a) צורה עם קווים עקומים b) צורה פתוחה c) צורה עגולה d) צורה סגורה עם קווים ישרים 9) מי יוצא דופן a) b) c) d)

לוח תוצאות מובילות

ערכת נושא

אפשרויות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?