וריד־נבוב עליה־ימנית חדר־ימני עורק־הריאה ורידי־הריאה עליה־שמאלית חדר־שמאלי אבי־העורקים מערכות־הגוף.

לוח תוצאות מובילות

ערכת נושא

אפשרויות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?