אבי העורקים, עורק הריאה, חדר ימני, חדר שמאלי, עליה ימנית, עליה שמאלית, מסתם תלת צניפי, מסתם דו צניפי, מסתם עורק הריאה, מסתם אבי העורקים, וריד נבוב עליון, וריד נבוב תחתון, מחיצה.

לוח תוצאות מובילות

ערכת נושא

אפשרויות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?