סירה - boat, מעיל - coat, טוסט, לקלות לחם - toast, סבון - soap, עז - goat, חלון - window, שלג - snow, הצגה/ להציג, להראות  - show, לזרוק - throw, לאט! /איטי, האט - slow,

לוח תוצאות מובילות

ערכת נושא

אפשרויות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?