סופגנייה  - ס, נרות חנוכה  - נ, פך השמן - פ, הדלקת נרות - ה,

לוח תוצאות מובילות

ערכת נושא

אפשרויות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?