1)  מהי היחידה התפקודית הקטנה ביותר במנגנון כיווץ השריר? a) אקטין b) מיוזין c) סרקומר d) אנדומזיום 2) בסרקומר מהו הקור החלבוני המחובר לפסי ה-Z? a) אקטין b) מיוזין c) גשרי הרוחב של המיוזין d) אפימזיום 3) מה מחבר בין השריר לעצם? a) רקמת חיבור b) מפרק c) גיד d) רצועה 4) תפקיד הגיד הוא a) העברת המתח שנוצר בשריר לעצמות b) ליצור אחיזה לעצם c) לבצע תנועות עדינות d) להימתח וליצור תנועה 5) הגיד הוא a) חלבון המחבר בין יחידות הכיווץ של השריר b) חיבור שריר לשריר c) סוג של מפרק d) רקמת חיבור שהיא המשכו של השריר 6) תכונה של הגיד a) נוטה להיקרע בקלות b) ככל שעבה יותר פחות חזק c) נמתח בקלות d) לא נמתח 7) מקום החיבור של השריר לעצם הקרובה למרכז הגוף נקרא a) אחז b) תחל c) גיד d) מפרק 8) אגוניסט הוא a) השריר העיקרי שמתנגד לתנועה b) השריר שמסייע לאנטגוניסט c) השריר העיקרי שמבצע את התנועה d) השריר שמקבע את האיבר 9) אנטגוניסט a) השריר העיקרי שמבצע את התנועה b) השריר שמסייע לאנטגוניסט c) השריר שמקבע את האיבר d) השריר שמבצע תנועה מנוגדת לאגוניסט 10) סינרגיסט a) השריר שמסייע לאנטגוניסט b) השריר העיקרי שמבצע את התנועה c) השריר שמקבע את האיבר d) השריר שמבצע תנועה מנוגדת לאגוניסט 11) כשהאגוניסט מתכווץ האנטגוניסט a) מסייע לו b) מתנגד ומונע תנועה c) חייב להיות רפוי d) מתכווץ גם הוא 12) בכפיפה במרפק האגוניסט הוא a) התלת-ראשי b) הדו-ראשי c) הדלתא d) הזרוע 13) בכפיפה במרפק האנטגוניסט הוא a) התלת-ראשי b) הדו-ראשי c) הזרוע d) הדלתא 14) בעליית מתח האגוניסט הוא הרחב גבי והסינרגיסטים הם a) הטרפז ותלת-ראשי b) הטרפז והדו-ראשי c) הטרפז והדלתא האחורי d) דו-ראשי ודלתא אחורי 15) קואורדינציה בין שרירית היא a) תאום בין האקטין למיוזין b) תאום בין רקמות החיבור לסרקומר c) תאום ושיתוף פעולה בין השרירים d) תאום בתוך הסרקומר 16) בכיווץ דינמי קונצנטרי a) השריר מפתח כוח קטן מההתנגדות ומתארך b) השריר מפתח כוח גדול מההתנגדות ומתקצר c) יש תנועה, אך השריר לא משנה את אורכו d) השריר מפתח כוח זהה להתנגדות. 17) בכיווץ דינמי-אקסצנטרי a) השריר מפתח כוח קטן מההתנגדות ומתארך b) השריר מפתח כוח גדול מההתנגדות ומתקצר c) יש תנועה, אך השריר לא משנה את אורכו d) השריר מפתח כוח זהה להתנגדות. 18) בכיווץ סטטי-איזומטרי a) השריר מפתח כוח קטן מההתנגדות ומתארך b) השריר מפתח כוח גדול מההתנגדות ומתקצר c) השריר מפתח כוח זהה להתנגדות d) אין תנועה והשריר משנה את אורכו 19) בכיווץ סטטי-איזומטרי a) הסרקומר לא מתקצר b) יש תנועה והסרקומר מתקצר c) השריר משנה את אורכו d) אורך השריר לא משתנה 20) בירידה איטית מהמתח הרחב -גבי מבצע כיווץ a) דינמי-אקסצנטרי b) סטטי-איזומטרי c) דינמי קונצנטרי d) איזוקינטי 21) יחידה מוטורית היא a) נוירון סנסורי יחד עם תאי השריר אותם הוא מעצבב b) נוירון מוטורי יחד עם תאי השריר אותם הוא מעצבב c) נוירון מוטורי אחד שמעצבב תא שריר אחד בלבד. 22) יחידה מוטורית היא היחידה a) הקטנה ביותר בהתכווצות השריר b) הקטנה ביותר בחיבור עצב-שריר c) התפקודית הקטנה ביותר בשריר 23) ככל שמספר תאי השריר ביחידה המוטורית קטן יותר יותר, תנועת השריר עדינה ומדויקת יותר a) נכון b) לא נכון 24) עפ"י חוק "הכל או לא כלום בהקשר היחידה המוטורית  a) היחידה המוטורית יכולה להיות בהרפיה מלאה או בהתכווצות מרבית b) עוצמת גירוי על-ספי תגרום להתכווצות חלקית של השריר c) גירוי נמוך מזה שנדרש ליצור דחף יגרום לכיווץ של מעט יחידות מוטוריות 25) גירוי יחיד של תא עצב מוטורי שגורם להתכווצות אחת של יחידה מוטורית נקרא a) סיכום (סומציה) b) טוויץ c) התכווצות טיטאנית 26) התכווצות טיטאנית a) היא שלב שבו הכוח המופק גדול מהטוויץ, אך קטן מכוח מרבי b) נובעת מתדירות גירויים של 60-30 גירויים בשנייה c) היא גירוי יחיד של תא עצב מוטורי 27) סיכום (סומציה) היא סוג התכווצות שגורמת להחלשות בכוח המופק מהשריר a) נכון b) לא נכון

חידון על מערכת השרירים

לוח תוצאות מובילות

ערכת נושא

אפשרויות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?