לקבל, get - got , לתת, give - gave, ללכת, go - went, לגדול, grow - grew , יש ל-, have /has - had, לשמוע , hear - heard , להסתיר , hide - hid , להכות, hit - hit , ,להחזיק , hold - held , לפגוע, hurt - hurt , לשמור , keep - kept , לדעת , know - knew , לעזוב, leave - left , להרשות, let - let , להפסיד , lose - lost,

לוח תוצאות מובילות

ערכת נושא

אפשרויות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?