לקבל  - get, got , לתת  - give, gave, ללכת  - go ,went, לגדול  - grow, grew , יש ל- - have /has ,had, לשמוע  - hear, heard , להסתיר  - hide, hid , להכות  - hit, hit , להחזיק  - hold, held , לפגוע  - hurt, hurt , לשמור  - keep, kept , לדעת  - know, knew , לעזוב  - leave, left , להרשות  - let, let , להפסיד  - lose , lost,

לוח תוצאות מובילות

ערכת נושא

אפשרויות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?