לעשות , make - made , להתכוון, mean - meant , לפגוש , meet - met , לשלם , pay - paid , לשים , put - put , לקרוא , read - read , לרכב , ride - rode , לצלצל , ring - rang , לעלות , rise - rose , לרוץ , run - ran , להגיד , say - said , לראות , see - saw , למכור , sell - sold , לשלוח , send - sent , לקבוע, לערוך, set - set , להראות, show - showed, לסגור, shut - shut, לשיר , sing - sang,

לוח תוצאות מובילות

ערכת נושא

אפשרויות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?