לעשות  - make, made, להתכוון  - mean, meant, לפגוש  - meet , met, לשלם  - pay , paid, לשים  - put, put, לקרוא  - read, read, לרכב  - ride, rode, לצלצל  - ring, rang, לעלות  - rise, rose, לרוץ  - run, ran, להגיד  - say, said, לראות  - see, saw, למכור  - sell, sold, לשלוח  - send, sent, לקבוע,לערוך - set, set, להראות - show, showed, לסגור - shut, shut, לשיר - sing, sang,

לוח תוצאות מובילות

ערכת נושא

אפשרויות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?