בקרת איכות אוויר - עצים וצמחים מסלקים מזהמים מהאוויר ומשחררים אליו חמצן וחומרים נוספים , בקרת אקלים - המגוון הביולוגי משפיע על האקלים גם באופן מקומי וגן באופן עולמי, מיתון אירועים טבעיים קיצוניים - המערכת האקולוגית ממתנת נזקי שטפונות, סערות, גלי צונאמי ועוד, טיהור מים - מערכות אקולוגיות של נחלים, מקווה מים וביצות מסננות את המים ומונעות זיהום במורד הזרם, האבקה - הכרחי להמשך קיומם של מינים רבים ויצירת פירות, ירקות, גרעינים וזרעים, הדברה ביולוגית - מבקרים את רמות המזיקים ונשאי המחלות שתוקפים צמחים, בעלי חיים ובני אדם,

לוח תוצאות מובילות

ערכת נושא

אפשרויות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?