1) מה זה ימה ? a) ים גדול b) מקוה מים המוקף יבשה c) ים בנקבה 2) היכן נמצא ים המלח ? a) בדרום מזרח הארץ b) בדרום c) במזרח 3) למי שייך ים המלח ? a) ישראל b) ירדן c) ישראל וירדן 4) גובהו של ים המלח a) 40 מטרים מתחת לפי הים b) 400 מטרים מתחת לפני הים c) 400 מטרים מעל פני הים 5) ים המלח הוא אחד ממקווי המים a) המלוחים ביותר בעולם b) הגדולים ביותר בעולם c) החשובים ביותר בעולם 6) הבוץ השחור משמש ל a) בניית בתים b) ריפוי מחלות שונות c) משחק 7) בזכות מה צפים בים המלח ? a) העובדה שהים נמוך מאוד b) החום הרב c) כמות המלחים הרבה 8) האם יש בעלי חיים בים המלח ? a) אין בעלי חיים b) יש מעט בעלי חיים שחיים בו- חידקים אוהבי מלח ואצות c) יש מבחר גדול של בעלי חיים

ים המלח חידון לסיכום

על ידי

ערכת נושא

אפשרויות

לוח תוצאות מובילות

פתח את התיבה היא תבנית פתוחה. זה לא יוצר ציונים עבור לוח התוצאות.

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?