a apple /ă/, b bat /b/, c cat /k/, d dog /d/, e Ed /ĕ/, f fun /f/, g game /g/, h hat /h/, i itch /ĭ/, j jug /j/, k kite /k/, l lamp /l/, m man /m/, n nut /n/, o octopus /ŏ/, p pan /p/, qu queen /qu/, r rat /r/, s snake /s/, t top /t/, u up /ŭ/, v van /v/, w wind /w/, x fox /x/, y yellow /y/, z Zebra /z/.

לוח תוצאות מובילות

קלפים אקראיים היא תבנית פתוחה. זה לא יוצר ציונים עבור לוח התוצאות.

ערכת נושא

אפשרויות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?