1) 1✕10 a) 52 b) 10 c) 79 2) 20✕48 a) 1023 b) 756 c) 960 d) 4563 3) 22✛58 a) 81 b) 80 c) 89 d) 45 4) 2➗28 a) 49 b) 14 c) 25 d) 54 5) 22-58 a) 49 b) 25 c) 98 d) 58

לוח תוצאות מובילות

ערכת נושא

אפשרויות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?