עקב - due to, השפעה - effect, ענק - enormous, לעודד - encourage, סביבה - environment, שווה - equal, חות מ - except, להסביר - explain, שקר / לא נכון - false, לעקוב אחר - follow, בסוף - finally, זר - foreign,

לוח תוצאות מובילות

ערכת נושא

אפשרויות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?