כותרת, דמויות, מילים מודגשות, תמונות (+כיתוב), כותרות משנה, מחבר/ים, זמן פרסום, מספרים, מקור הטקסט, צורה, מילות הוראה ומילות שאלה, סוגי טקסט.

ריענון יום א מרתון שפה כתה ה

לוח תוצאות מובילות

גלגל אקראי היא תבנית פתוחה. זה לא יוצר ציונים עבור לוח התוצאות.

ערכת נושא

אפשרויות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?