מילות תכלית: כדי ש..., לכבוד ה..., במטרה ל..., כדי שלא..., למען ה..., מילות השוואה: בדומה ל..., יותר ממה ש..., כפי ש..., כך גם..., לחלופין, מילות תנאי: אם, לא...אלא אם כן..., אילו, לו, במקרה ש...,

לוח תוצאות מובילות

ערכת נושא

אפשרויות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?