נכון: 10+0, 9+1, 8+2, 7+3, 6+4, 5+5, שקרי: 10+1, 9+3, 8+1, 7+4, 6+5, 5+4,

לוח תוצאות מובילות

ערכת נושא

אפשרויות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?