א, ב, ג, ד, ה, ו, ז, ח, ט, י, כ, ך, ר, ק, ת, ש, מ, ם, ל, ע, פ, ץ, צ, ן, נ, ס,

אותיות כתב-דפוס *אפרת לוי-מורה לעברית

על ידי

ערכת נושא

אפשרויות

לוח תוצאות מובילות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?