מספר הגדול פי 3 מ-X - 3*X, ההפרש בין x לבין 8 - X-8, המנה של X ו7 - X:7, הסכום של X2 ו5 - 2X+5, המכפלה של 9 ו X - 9*X, מספר הגדול ב-6 מ-X - X+6, מספר הקטן ב X מ- 10 - 10-X, מספר הקטן פי 2 מX - X:2,

לוח תוצאות מובילות

ערכת נושא

אפשרויות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?