חולמת - חלום, קסמים - קוסם, מקושט - קישוט, רוצה - רצונות, קופץ - קפיצה,

משפחות מילים

על ידי

ערכת נושא

אפשרויות

לוח תוצאות מובילות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?