2x5 - 10, 1x5 - 5, 3x5 - 15, 4x5 - 20, 5x5 - 25, 5x6 - 30, 5x7 - 35, 5x8 - 40, 5x9 - 45, 5x10 - 50,

לוח תוצאות מובילות

ערכת נושא

אפשרויות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?