1) קרטיב קרח עולה X ש"ח, גלידה עולה פי 2 מקרטיב. מה הביטוי האלגברי המתאים לקניית 3 קרטיבים וגלידה אחת? a) 3X b) 5X c) 4X 2) עלות נסיעה באוטו מורכבת מעלות קבועה של 5 ש"ח ובנוסף 1.5 ש"ח נוספים עבור כל ק"מ נסיעה. מה הביטוי האלגברי המתאים לחישוב עלות נסיעה? a) 1.5X b) 1.5+5X c) 5+1.5X 3) אבא קנה חבילת שוקולדים לילדיו, בחבילה M שוקולדים. מה הביטוי האלגברי המתאים לכמות שוקולדים שקיבל כל ילד, אם ידוע שהיו 4 ילדים? a) M:4 b) 4:M c) 4M 4) גיל הבת קטן פי 3 מגיל האם. אם גיל האם הוא A שנים, מה הביטוי האלגברי המתאים לסכום הגילאים של האם והבת? a) 2A+3A:3 b) 4A c) A+A:3 5) לנעם יש 50 ש"ח בקופה, בכל שבוע היא חוסכת 10 ש"ח נוספים. מה הביטוי האלגברי המתאים לסכום שיהיה לנעם בקופה לאחר N שבועות? a) 50+10N b) 10+50N c) 50N

לוח תוצאות מובילות

ערכת נושא

אפשרויות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?