באיזה חג אוכלים רימון?, באיזה חגים תוקעים בשופר?, באיזה חג אוכלים מצה?, איזה חג אתם הכי אוהבים ולמה?.

לוח תוצאות מובילות

גלגל אקראי היא תבנית פתוחה. זה לא יוצר ציונים עבור לוח התוצאות.

ערכת נושא

אפשרויות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?