צור שיעורים טובים יותר מהר יותר
1) مُتَفَتِّحَة a) مُ b) م c) مِ 2) قُمامَةَ a) قم b) قُ c) قِ 3) مُزْدَحِمٍ a) مز b) مُز c) مُ 4) تَّلوُّثُ a) تَل b) تْ c) تَ 5) مُبيدات a) مُب b) مُ c) م 6) كيْميائِيَّةِ a) ك b) كي c) كِ

الفونيما الاولى-

על ידי

ערכת נושא

אפשרויות

לוח תוצאות מובילות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות