1, 2, ____, 4, 5, 6 10, ____, 8, 6, 5, 4 6, 7, 8, 9, ____ 6, 5, 4, 3, ____, 1 ____, 4, 5, 6, 7, 8

לוח תוצאות מובילות

ערכת נושא

אפשרויות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?