1) 80 ÷ 8 = a) 10 b) 12 c) 24 d) 67 2) 44 ÷ 4 = a) 11 b) 16 c) 37 d) 45 3) 90 ÷ 10 = a) 9 b) 13 c) 23 d) 78 4) 30 ÷ 5 = a) 6 b) 9 c) 21 d) 60 5) 6 ÷ 2 = a) 3 b) 5 c) 6 d) 15 6) 28 ÷ 4 = a) 4 b) 7 c) 17 d) 49 7) 36 ÷ 3 = a) 12 b) 31 c) 34 d) 74 8) 14 ÷ 2 = a) 7 b) 11 c) 25 d) 53 9) 45 ÷ 5 = a) 2 b) 9 c) 20 d) 82 10) 10 ÷ 10 = a) 1 b) 43 c) 56 d) 68

לוח תוצאות מובילות

ערכת נושא

אפשרויות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?