1) שם a) English b) teacher c) name d) your 2) כוס a) chair b) dirty c) door d) cup 3) כסא a) board b) broken c) chair d) book 4) עזרה a) help b) cup c) door d) English 5) אני a) broken b) me c) my d) name 6) בבקשה a) me b) dirty c) teacher d) please 7) יכול a) help b) cup c) can d) broken 8) לבוא a) come b) name c) chair d) your 9) אתה/ את/ אתם a) me b) you c) my d) your 10) שלי a) you b) me c) cup d) my 11) שלך\שלכם a) your b) you c) come d) can 12) שבור a) door b) dirty c) broken d) me 13) אנגלית a) teacher b) English c) name d) help 14) דלת a) door b) come c) please d) chair 15) ספר a) cup b) English c) book d) me 16) מלוכלך a) my b) board c) dirty d) open

1 vocabulary- אוצר מילים (מהמשפטים שלמדנו)

לוח תוצאות מובילות

ערכת נושא

אפשרויות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?