35 - 5×7, 14 - 2×7, 70 - 10×7, 49 - 7×7, 7 - 1×7, 63 - 9×7, 21 - 3×7, 56 - 8×7, 28 - 4×7, 42 - 6×7,

לוח תוצאות מובילות

ערכת נושא

אפשרויות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?